Teatr automatów

Fundacja Teatr Malabar Hotel przygotowuje dla Łazienek Królewskich w Warszawie Teatr Automatów w ramach projektu Teatr Mobilny. To nowe wystawienie teatralne oparte na “Metamorfozach” Owidiusza inspirowane jest kulturą antyku odczytywaną z fresków, wąż i starych zapisów nutowych. Premiera zautomatyzowanej miniatury teatralnej na jesieni