• ul.Siennicka 24/7, 04-395 Warszawa, Poland

Info

Teatr Malabar Hotel powstał w 2009 roku. Od początku jest prowadzony przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nazwa teatru została zainspirowana fikcyjną przestrzenią – Malabar Hotelem – występującą w trzech dramatach Witkacego: Bziku tropikalnym, Niepodległości trójkątów i Metafizyce dwugłowego cielęcia. Teksty te są pokłosiem antropologicznej wyprawy, w której Witkiewicz towarzyszył Malinowskiemu po śmierci Jadwigi Janczewskiej. Smutek i feeria tropików zainspirowały twórców teatru do własnych podróży i indyjski Malabar (wprawdzie w Mister Price Malabar Hotel znajduje się burmijskim Rangoon, które też zdołaliśmy odwiedzić i wyruszyć stamtąd w deltę Irawadi w poszukiwaniu białych krokodyli, ale to kanwa innej opowieści) stał się naszym rajem na ziemi i źródłem inspiracji.

Podobno mamy rozpoznawalny charakter pisma, ale ewoluuje on dzięki współpracy z reżyserami (Hendrik Mannes, Magda Miklasz, Michael Vogel, Ewa Piotrowska, Maria Żynel, Agnieszka Glińska, Marcin Wierzchowski) i jest pomieszaniem teatru lalkowego, dramatycznego i plastycznego w stopniu zawsze zależnym od sensu. Forma jest dla nas wyłącznie wspornikiem treści i nawet jeśli jest wybujała, nie jest “czystą”, choć Witkacy inspiruje nas ciągle i nie przestaje gościć w naszym repertuarze.

Teatr Malabar Hotel od 2013 roku regularnie współpracuje z Teatrem Dramatycznym M.St Warszawy, którego gościnne sceny stały się naszym drugim domem. Podejmowaliśmy bliską współpracę z teatrami w Polsce (Teatr Studio w Warszawie, Teatr Roma w Warszawie, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Polski w Warszawie, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, Teatr Collegium Nobilium, Teatr Socho w Warszawie, Teatr Ochoty w Warszawie, Teatr Fredry w Gnieźnie) i za granicą (Shaubude w Berlinie, Westfluegel w Lipsku).

Teatr otrzymał następujące nagrody:

 • Nagroda główna dla twórców spektaklu Baldanders (Anny Świętochowskiej, Marcina Bartnikowskiego, Marcina Bikowskiego) na Międznarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży (2007) 
 • Złamany Szlaban/Zlomena Zavora – Nagroda główna dla twórców spektaklu Baldanders (Marcina Bartnikowskego i Marcina Bikowskiego) na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez granic w Cieszynie (2007) 
 • Nagroda główna dla spektaklu Baldanders w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – (nagroda dla twórców spektaklu: Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego). (2007) 
 • Nagroda aktorska za rolę w spektaklu Baldanders  dla Marcina Bikowskiegow XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2007) 
 • Wyróżnienie aktorskie dla Marcina Bartnikowskiego za rolę Dwugłowego w spektaklu Baldanders w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2007) 
 • Grand Prix Doomsday za spektakl Kąsanie na Festiwalu Zdarzenia w Tczewie (2007) 
 • Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Assitej dla spektaklu Baldanders (2007)
 • Nagroda zespołowa dla Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego za spektakl Baldanders na Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach Lalkarzy. (2007)
 • Nagroda za rolę męską dla Marcina Bikowskiego za spektakl Baldanders na Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach Lalkarzy. (2007)
 • Grand Prix (Wielka Nagroda Publiczności) na Festiwalu Lalka Też Człowiek w Warszawie za spektakl Baldanders. (2007)
 • Nagroda za najlepszy spektakl na Festiwalu Lalka Też Człowiek w Warszawie za spektakl Baldanders. (2007)
 • Grand Prix Festiwalu Kon-teksty w Poznaniu za spektakl Baldanders (2007) 
 • Nagroda im. Leona Schillera dla Marcina Bikowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki lalkarskiej (2008)
 • Nagroda jury studenckiego na Festiwalu Kon-teksty w Poznaniu za spektakl Baldanders. (2008) 
 • Opole – Nagroda im.Władysława Jaremy przyznana Marcinowi Bikowskiemu przez Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP za kreację aktorską w spektaklu „Baldanders” (2007)
 • Nagroda za reżyserię Kąsania dla Marcina Bikowskiego na Roma Teatro Festival w Rzymie (2008). 
 • Nagroda za głos w spektaklu Kąsanie dla Marcina Bikowskiego na Roma Teatro Festival w Rzymie (2008). 
 • Nominacja do nagrody za najlepszą rolę męską dla Marcina Bartnikowskiego za rolę Cayetano de Laury w Kąsaniu na Roma Teatro Festival w Rzymie (2008).
 • Wielka Nagroda Publiczności za spektakl Kąsanie na Festiwalu Lalka Też Człowiek w Warszawie (2008)
 • Nagroda za spektakl Skrawki wg Otella Szekspira na Festiwalu Lalka Też Człowiek w Warszawie (2009) 
 • Warszawa – Międzynarodwy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych “Lalka Też Człowiek” – nagroda dla Agnieszki Makowskiej “Za Wyrażenie Lalką Życia” w spektaklu “Skrawki” Teatru Malabar Hotel (2009)
 • Nagroda dla Marcina Bikowskiego za rolę w Spektaklu Alicja? na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży (2010)
 • Nagroda dla Marii Żynel i Marcina Bikowskiego za scenografię w Spektaklu Alicja? na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży (2010)
 • Nagroda za spektakl Skrawki wg Otella Szekspira za „nowoczesne odczytanie dramatu Szekspira i sugestywną realizację sceniczną” na Międzynarodowym Festiwalu Teatranym Sąsiedzi w Lublinie (2010)
 • Grand Prix dla twórców spektaklu Alicja? Teatru Malabar Hotel na Festiwalu teatralnym Kon-teksty w Poznaniu (2011)
 • Nagroda dla twórców spektaklu Alicja? Teatru Malabar Hotel na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim (2011)
 • Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Lalka też człowiek za spektakl Głośniej!(Warszawa 2012) 
 • Nagroda “cudownej chwili” za wyjątkowy moment w animacji dla Marcina Bikowskiego na Międzynarodoweym Festiwalu Teatralnym Lalka też człowiek za spektakl Głośniej!(Warszawa 2012)
 • XIX Miedzynarodowy Festiwal Lalek “Spotkania” – nagroda za najlepszą rolę męską dla Marcina Bikowskiego – za wcielenie się w liczne postacie w przedstawieniu “Sprawa Dantona. Samowywiad” Teatru Malabar Hotel w Warszawie (2013)
 • Łomża – XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka” – nagroda za muzykę do spektaklu “Głośniej!” Dla Charlotte Wilde (2013)
 • Toruń – XXVIII Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora – wyróżnienie dla Marcina Bikowskiego za spektakl „Bacon” (2013)
 • „Złote Klucze” Kuriera Porannego w kategorii Kultura i Sztuka (2013)
 • Honorowa Plakietka ZASP za osiągnięcia artystyczne (2013)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultura dla Teatru Malabar Hotel (2013) 
 • Opole – XXVI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek – nagroda dla Magdaleny Miklasz za reżyserię przedstawienia “Sprawa Dantona. Samowywiad” (2013)
 • Opole – XXVII Opolski Festiwal Teatrów Lalek – nagroda dla Marcina Bikowskiego za rolę w spektaklu “Bacon” Teatru Malabar Hotel (2015)
 • Nagroda Główna Na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Maskarada w Rzeszowie za Mistrza i Małgorzatę
 • Zespołowa aktorska nagroda ZASP dla Marcina Bartnikowskiego, Marcina Bikowskiego i Łukasza Lewandowskiego za „Ćwiczenia stylistyczne na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Spotkania w Toruniu (2016) 
 • Łomża – XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – nagroda za reżyserię przedstawienia “Ćwiczenia stylistyczne” dla Marii Żynel (2016)
 • Opole – XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek – wyróżnienie aktorskie dla Anny Steli za rolę Kławdii Chouchat (2017)
 • Łomża – XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka” – nagroda za muzykę do spektaklu “Tutli-Putli. Kto jest dziki?” Dla Anny Steli i Marcina Liwienia (2018)
 • Wyróżnienia aktorskie dla Anny Gorajskiej i Anny Steli na Festiwalu Gombrowiczowskim za role w spektaklu Ferdydurke (2018)
 • Dwukrotnie Stypendium Młoda Polska Narodowego centrum Kultury przyznane Marcinowi Bartnikowskiemu. (2008, 2010) 
 • Stypendium Młoda Polska dla Marcina Bikowskiego
 • Trzykrotnie Stypendium Artystyczne Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane Marcinowi Bartnikowskiemu. (2008, 2012, 2015) 
 • Dwukrotnie Stypendium Artystyczne Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane Marcinowi Bikowskiemu.
 • Stypendium Miasta Stołecznego warszawy dla twórców Profesjonalnych dla Marcina Bartnikowskiego. (2018) 
 • Stypendium Młoda Polska dla Anny Stelu na realizację spektaklu “Gaz!” (2019)
Skip to content