• ul.Siennicka 24/7, 04-395 Warszawa, Poland

Mistrz i Małgorzata

Spektakl „Mistrz i Małgorzata” to próba przełożenia języka powieści Bułhakowa na język teatru dzięki teoretycznoliterackim kategoriom „opowiadacza”, „polifonii” i „dialogizmu”, gdzie świat jest opowiadany przez skontrastowanych ze sobą aktorów-narratorów za pomocą różnych języków teatralnych, bazujących przede wszystkim na teatrze lalek i teatrze dramatycznym. Temat powieści i opowiadania, sposobów przekazywania i zamazywania prawdy jest uczynić centralnym problemem spektaklu.

Moskwa lat trzydziestych. Miasto, w którym dekretem zlikwidowano Boga, dostaje się we władanie czarnej magii. Historia miłości pisarza do Małgorzaty  przeplata się z opowieścią o wizycie Szatana, który pojawia się pod postacią zagranicznego konsultanta w drogim garniturze. Towarzyszy mu wielki kot jeżdżący tramwajem  i chudy osobnik o szyderczej fizjonomii.   

Twórcy spektaklu pytają o znaczenie duchowości, prawdy i wolności w naszym życiu. Po świecie Bułhakowa oprowadza nas kilku narratorów, a przedstawienie wzbogacają elementy teatru formy i teatru lalkowego.

reżyseria 

Magdalena Miklasz

dramaturgia

Marcin Bartnikowski

scenografia i kostiumy  

Ewa Woźniak

lalki  

Marcin Bikowski

muzyka 

Anna Stela

projekcje 

Aleksander Janas

obsada  

Marcin Bartnikowski

Marcin Bikowski 

Łukasz Lewandowski/Jan Jurkowski 

Agnieszka Makowska/Daniel Guzdek

Anna Stela

Kornelia Trawkowska

Łukasz Wójcik/Piotr Domalewski

Premiera 13 marca 2014

foto Bartek Warzecha, Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Koprodukcja z Teatrem Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy

Spektakl finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda Główna Na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Maskarada w Rzeszowie

Spektakl został zrealizowany w ramach Stypendium Ministerstwa kultury Dziedzictwa narodowego, przyznanego Łukaszowi Lewandowskiemu

Skip to content