• ul.Siennicka 24/7, 04-395 Warszawa, Poland

Nieosobni. Program romantyczny podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką

Marcin Bartnikowski

Nienansycenie twórcze jest na ogół zjawiskiem niezbędnym i pożądanym. Artysta/artystka głodny/głodna to artysta/artystka płodny/płodna. Nas interesują wszakże przemilczane następstwa twórczego nienasycenia; te wstydliwe i niepożądane. 

       Inspirowany wystawą „Białoszewski. nieosobny” – prezentowaną w ubiegłym roku w Muzeum Woli – spektakl jest senną fantazją o latach 50-tych. To opowieść o czasie, w którym głód twórczy funkcjonował obok dojmującego głodu fizycznego. Takie były realia okaleczonej powojennej Warszawy, w których powstał Teatr na Tarczyńskiej i Teatr Osobny. Jego twórczynie i twórcy uprawiający sztukę wyprzedzającą ich czasy tworzyli wyjatkową i barwną komunę atystyczną, w której wykluwały się niezwykłe idee teatralne, plastyczne, literackie, filozoficzne i ezoteryczne. Nie przypadkiem gośćmi teatru osobnego byli chociażby Allan Ginsberg, Simone de Bouvoir, czy Jean Paul Sartre. Chcemy wskrzesić teatr, który negując psychologiczne odtwarzanie życia, sam stawał się życiem i wypływał poza swoje ramy. Przywołujemy sztukę, która powstając w warunkach niedostatku materialnego, infekowała głodem życia. Głód życia wyodrębnił silną, twórczą i efemeryczną wspólnotę

Zapraszamy do kameralnej przestrzeni Pałacyku Konopackiego. Kolejne terminy pokazu spektaklu pojawią się na stronie teatru: Teatr Malabar Hotel ← we are spicy! Teatr Malabar Hotel malabar← we are spicy!  Na początku lipca. 

reżyseria

Marcin Bartnikowski

Marcin Bikowski

dramaturgia

Marcin Bartnikowski

scenografia, kostiumy i lalki

Marcin Bartnikowski

Marcin Bikowski

Choreografia

Marta Bury

Opieka merytoryczna

Katarzyna Szumlas

obsada

Marcin Bartnikowski

Marcin Bikowski

Premiera 13 czerwca 2023

fot. Krzysztof Bieliński

Spektakl powstał przy współpracy z Domem Kultury „Praga” w Warszawie i Muzeum Woli w Warszawie.

Spektakl współfinansowany jest ze środków  Miasta st. Warszawa w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe Warszawy”.

Spektakl powstał w ramach programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. #offpolska

Skip to content