• ul.Siennicka 24/7, 04-395 Warszawa, Poland

Anna Stela

Aktorka, wokalistka i autorka muzyki teatralnej. Współpracowała z licznymi teatrami w całej Polsce. W Malabarze stworzyła 5 ról.

Skip to content