“Gochów” Stasiuka w Grudniu

Zapraszamy do Teatru Dramatycznego M.St.Warszawy na Przodownika 12 grudnia 2021! “Grochów” to podróż rozumiana dwojako: jako realna droga od warszawskiego Grochowa aż po Adriatyk oraz jako wyprawa wgłąb pamięci i próba czy przechowuje ona życie, które zgasło.