Czy znasz weneckie zapusty?
I w noc i we dnie, szalone, przednie;
Maska twarz kryje – a kto się pyta
O sprawy czyje, tego przywita
Wrzawa, śmiech pusty.
Żywo, radośnie,
Skrycie, miłośnie
A kryte łodzie
Czernią na wodzie.
Wrzawa, śmiech pusty;
Czy znasz weneckie zapusty?
Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie,
Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie.
Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie
Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie

                     /A.Malczewski Maria/


Skrawki to spektakl o obsesjach i namiętnościach, w którym tekst Szekspira w klasycznym tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego stanowi punkt wyjścia do snucia współczesnej refleksji o miłości, która może budować i niszczyć. To spektakl opowiedziany za pomocą masek, aktorów i gry z przestrzenią i dźwiękiem.

Skrawki  to kolejne w dorobku teatru przedstawienie, w którym klasyczny tekst służy budowaniu nowoczesnego teatru ożywionej formy.

Produkcja Marta Feluś
Spektakl zrealizowany w ramach Stypendium Młoda Polska, ufundowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej / Wyprodukowano dzięki współpracy z Centralnym Basenem Artystycznym w Warszawie, VI Liceum im.T Reytana w Warszawie oraz Akademią Teatralną w Białymstoku.

Premiera/ Centralny Basen Artystyczny w Warszawie (ul.Konopnickiej 6):27.12.2008; Premiera w Akademii Teatralnej w Białymstoku (ul.Sienkiewicza14):3.01.2009 

Spektakl otrzymał następujące nagrody: 
 
- Nagroda "Za Wyrażenie Lalką Życia " (dla najlepszej aktorki) dla Pani Agnieszki Makowskiej za rolę „Jago” w spektaklu Skrawki Teatru Malabar Hotel, Polska na Międzynarodowym Festiwalu Lalka też Człowiek w Warszawie (2009)                    
- Nagroda "Za Wyrażenie Lalką Teatru" (za kreatywność) dla Teatru Malabar Hotel, Polska za spektakl Skrawki na Międzynarodowym Festiwalu Lalka też Człowiek w Warszawie (2009)
- Nagroda dodatkowa, ufundowana przez Prezesa Unii Teatr Niemożliwy w postaci Butelki dobrego bordeaux  dla Marcina Bikowskiego - "za podanie płaszcza” w spektaklu Skrawki na Międzynarodowym Festiwalu Lalka też Człowiek w Warszawie (2009)
- „Perła Sąsiadów” za „nowoczesne odczytanie dramatu Szekspira i sugestywną realizację sceniczną” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Sąsiedzi w Lublinie (2010)
SKRAWKI wg Otella Williama Szekspira w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego oraz tekstów własnych Reżyseria Marcin Bartnikowski Scenografia Marcin Bikowski Kostiumy Maria Żynel Muzyka Anna Świętochowska Obsada Magdalena Czajkowska, Agnieszka Makowska, Maria Żynel, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski