Michał Bułhakow MISTRZ I MAŁGORZATA         Reżyseria Magdalena Miklasz
Mistrz i Małgorzata ufundowany jest na paradoksie percepcyjnym; oszałamiająca fabuła (niewątpliwie główne źródło sukcesu utworu), choć niezwykle atrakcyjna, nie jest najważniejsza a w pracy adaptacyjnej wręcz zaciemnia sensy i istotę powieści. Bułhakow  mnoży wątki, ucieka w dygresje, wprowadza wciąż nowe postaci, ale to duch autotematyzmu prowadzi do zrozumienia sensów filozoficznych i etycznych. Głównym bohaterem utworu Bułhakowa nie jest bowiem Woland, Piłat czy Mistrz i jego uczeń Bezdomny, ale sama powieść, będąca rodzajem choroby (zwanej czasem natchnieniem); zarażająca poszczególne postaci, które z różnych powodów zaczynają mówić jej językiem. Bądź odwrotnie: powieść przywłaszczająca sobie, jak mityczny Azazello, różne ciała i idiolekty.
Nasz spektakl to próba zapisania Mistrza i Małgorzaty na sposób teatralny, to także wywoływanie ducha czy duchów opowieści. Do tego trudnego procesu, specyficznego szatańskiego zapisu, świta Wolanda używa różnych języków współczesnego teatru, w ten sposób próbując uchwycić wciąż uciekającą prawdę Powieści, która jest zwierciadłem nie tylko ukazującym nam prawdę gościńca, ale - zdaje się mówić Bułhakow - pozwalającym nam zajrzeć na chwilę w zaświaty.

Zrealizowano w ramach stypendium z Funduszu Promocji Twórczości
Zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku